Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije


Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije osnovana je 1976. godine kao dobrovoljna, samoupravna, društveno-humanitarna organizacija za unapređivanje rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih bolesti.

Više o nama Kontaktirajte nas