Kontakt

Predsjednik Udruge:
Luka Zaharija

Tajnik Udruge:
Zoltan Farkaš

Radno vrijeme Udruge:
Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 08:00 – 16:00
Srijeda: 12:00 – 20:00

IBAN:
HR4323400091110066097
PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB:
71954510830

Adresa:
Milutina Barača 22b, 51000 Rijeka

Email:
uid.pgz@email.t-com.hr

Tel/fax:
051/343-112; 051/343-152