Širenje usluge osobne asistencije za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Širenjem usluge osobne asistencije 17 korisnika dobiva mogućnost unapređenja kvalitete življenja, socijalnog uključivanja u zajednicu te sprječavanja institucionalizacije. Usluga se pruža za polovicu ukupnog mjesečnog fonda sati rada po korisniku prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi se vodi evidencija.

 

Opširnije:Širenje usluge osobne asistencije za osobe s najtežim stupnjem invaliditeta